Политика за поверителност

Последна редакция: 1.12.2019 г.

„Ай Ес Тийм “ ЕООД е дружество, занимаващо се с търговия, продажби и доставка на стоки и в тази връзка събира и обработва Вашите лични данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД/GDPR“).

В този документ бихме искали да Ви запознаем по-конкретно с начина, по който събираме и обработваме Вашите данни, както и да Ви дадем информация за това как ги съхраняваме и какви са Вашите права, свързани с тях.

 

Информация относно дружеството, което обработва данните

 

„Ай Ес Тийм“ ЕООД, ЕИК: 201400049, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, район Искър, ул. „5030“ № 10, представлявано от Ивайло Христов Колев. Данни за кореспонденция: гр. София 1574, район Слатина, бул. „Шипченски проход“ № 63, ет. 2, телефон: +359 879 866 339, e-mail: office@japanstore.bg

 

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 

Ивайло Христов Колев. Данни за кореспонденция: гр. София 1574, район Слатина, бул. „Шипченски проход“ № 63, ет. 2, телефон: +359 879 866 339, e-mail: office@japanstore.bg

 

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

 

Комисия за защита на личните данни: адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, телефон: (02) 940 20 46;
факс: (02) 940 36 40; Уеб сайт: www.cpdp.bg.

 

Какви лични данни събираме и с какви цели ги използваме?

 

Регистрирайки се в нашия сайт, Вие се съгласявате да ни предоставите точните си и актуални лични данни, които ще бъдат използвани единствено за изрично посочените в този документ цели. Обработката на така събраните лични данни става съобразно Политиката за поверителност и Общите условия на нашия онлайн магазин – japanstore.bg.

Преди да започнем да събираме Вашите лични данни, ние Ви информираме за това.

Във връзка с използването на онлайн магазина japanstore.bg и сключване на договор с дружеството, Вие ни предоставяте, а ние събираме и обработваме следните Ваши лични данни:

• Ваште имена

• Вашия имейл адрес

• Вашия адрес

• Вашия телефон за връзка

• историята на направените от Вас поръчки, която се съхранява във Вашия профил в сайта.

Ние гарантираме, че ще използваме Вашите лични данни само и единствено за целите на осъществяването на покупко-продажбения договор между нас като търгосвко дружество и Вас като клиент.

Данните Ви се събират със следните цели:

• регистриране в сайта и създаване на потребителски акаунт, с цел цялостно предоставяне на услугите и пълната функционалност на онлайн магазина

• обработка на Вашите поръчки и свързаните с тях счетоводни действия

• изпълнение на задълженията на администратора по договора, свързани с доставката на съответните закупени от Вас артикули

• разрешаване на казуси, свързани с връщане на стока, смяна на артикул или отказ от поръчка

• изпращане на отговор на запитвания, получени чрез формата за обратна връзка, намираща се в секция Контакти на нашия сайт.

 

Кой получава личните данни?

 

След Вашето доброволно съгласие за предоставяне на личните Ви данни, те биват събирани и обработвани от администратора на дружеството, отговарящ за обработката и изпълнението на Вашата поръчка. С цел изпълнение на покупко-продажбения договор между Вас и дружеството, ние можем да споделим част от личните Ви данни с трети страни, с които дружеството работи:

 

Куриерски фирми

 

Данните, които споделяме с куриерските фирми, са:

• Вашите имена;

• Вашия телефон;

• Вашия адрес за доставка.

Куриерските фирми нямат право да разкриват и използват предоставените им лични данни на други страни и са задължени да гарантират и осигурят необходимата поверителност на информацията.

 

Платежни системи и банки

 

При плащане чрез Paypal или банков превод Вие предоставяте необходимата платежна информация в защитен портал на оператора. Номерът на Вашата дебитна или кредитна карта се съхранява в портала на съответния оператор и ние нямаме достъп до него.

 

Социални медии като Facebook и Google

 

За да Ви предоставим по-добро потребителско изживяване, ние използваме „бисквитки“ с аналитични и рекламни цели. Информацията от тези „бисквитки“ е статистическа и не съдържа Ваши лични данни.

„Ай Ес Тийм“ ЕООД гарантира, че достъпът до така споделените лични данни с трети страни се осъществява в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните, въз основа на сключени с тях договори.

 

Какъв е периодът, за който съхраняваме Вашите лични данни?

 

Администраторът на дружеството съхранява доброволно предоставените от Вас лични данни за периода, в който съществува профилът Ви в сайта japanstore.bg. Дружеството се задължава да изтрие свързани с Вас лични данни, без отлагане, в момента, в който профилът Ви в https://japanstore.bg/ бъде изтрит, освен в случаите, когато приложимото законодателство и законните интереси налагат съхраняване на определена информация за Вас, дори след като профилът Ви бъде закрит.

Историята на Вашите поръчки, както и данните, предоставени във връзка с тях, се запазват за срок от 5 години, с цел защита на правните интереси на дружеството при възникване на казуси и повдигнати обвинения от клиенти на онлайн магазина. Свързаните с тези поръчки счетоводни документи се съхраняват в законоустановения срок.

 

Право на достъп до личните Ви данни

 

Вие имате законовото право да изискате от администратора на лични данни да Ви бъде предоставена информация за вида на съхраняваните от дружеството лични данни, както и да получите информация откъде сме ги получили, в случай, че не сте ни ги предоставили Вие. Също така, ако имате регистрация в нашия сайт, Вие може по всяко време да видите съхраняваните от нас лични данни, като влезете в профила си. За да потвърдите използването от наша страна на Ваши лични данни и за да получите повече информация, свързана с тях, моля, използвайте следния имейл адрес: office@japanstore.bg

Предоставянето на информация за обработваните от нас Ваши лични данни не подлежи на таксуване, освен в случаите на злоупотреба с броя на заявките за проверка на личните данни, както и за повторяемост на поискването на информация без ясно заявено конкретно основание.

 

Редактиране на личните Ви данни

 

При необходимост Вие имате право и възможност да внесете корекции или да допълните личните си данни. Можете да направите това, като влезете в потребителския си акаунт в онлайн магазина или се свържете с администратора на Вашите лични данни на имейл адрес: office@japanstore.bg

 

Право на преносимост на личните Ви данни

 

Вие имате право да заявите прехвърляне на личните Ви данни към друг администратор на данни, стига това да е технически възможно, да бъде заявено по Ваше желание или да е предмет на сключен договор.

 

Изтриване на личните Ви данни (правото да бъдете „забравени“)

 

Вие имате право да поискате от администратора на лични данни да бъдете „забравени“, т.е. да бъдат изтрити предоставените ни от Вас лични данни в следните случаи:

• когато личните Ви данни са били използвани в разрез с приетите законови разпоредби

• когато оттеглите доброволното си съгласие за обработка и съхраняване на личните Ви данни

• когато личните Ви данни не са повече необходими за целите на изпълнението на покупко-продажбения договор между Вас и дружеството.

Администраторът е длъжен да изтрие личните Ви данни, освен в случаите, в които съхраняването и обработката им е необходима за защита и упражняване на правни претенции, както и за архивиране за целите на обществения интерес.

При заявка от Ваша страна за заличаване на личните Ви данни администраторът на лични данни има право да не заличи някои от тях (имейл и IP адрес), свързани с информацията, която е необходима, за да се докаже, че правото Ви да бъдат изтрити личните Ви данни е изпълнено.

В случай, че имате актуална поръчка по време на заявката Ви за изтриване на лични данни, желанието Ви може да бъде удовлетворено след приключване на съответната поръчка.

За да заявите заличаване на лични данни, може да се свържете с администратора на лични данни на следния имейл адрес: office@japanstore.bg

 

Как гарантираме сигурността на Вашите лични данни?

 

Ние осъзнаваме огромната отговорност за опазването и съхраняването на предоставените ни лични данни и в тази връзка гарантираме, че сме взели необходимите мерки, свързани с организационните и технически средства, с цел защита на Вашите лични данни и предотвратяване на нежелани случаи на изтичане на данни, загуба или повреда. Също така, непрекъснато актуализираме средствата си за защита, доколкото позволява технологичното развитие.

Въпреки всичко, споделянето на информация онлайн невинаги е напълно безопасно. Процесът на предаване на личните Ви данни към нас е свързан с трансфер на информация през мрежи и технологични ресурси на трети страни. Дружеството не носи отговорност за изтичане на лични данни през системи, извън нашия контрол.

„Ай Ес Тийм“ ЕООД може да Ви увери, че прави всичко, което зависи от дружеството, за да предотврати и ограничи подобни неправомерни действия от трети страни.

 

Промени в настоящата политика за поверителност

 

Настоящият документ, предоставящ информация за политиката на поверителност, се актуализира периодично, с цел прилагане на по-модерни механизми в съхраняването и обработката на лични данни, поради което Вие се задължавате да се осведомявате за последните редакции. Датата на последна редакция може да видите в началото на този документ. Ние си запазваме правото да внасяме корекции или промени, свързани със защитата на личните Ви данни, по всяко време и не отговаряме за казуси, възникнали поради неосведоменост от Ваша страна, свързана с политиката за поверителност.

 

Политика за бисквитките

 

С цел осигуряване на пълната функционалност на онлайн магазин japanstore.bg, както и за гарантиране на по-лесно навигиране в сайта и предоставяне на максимално релевантни към вас услуги, ние използваме „бисквитки“.

 

Какво представляват „бисквитките“?

 

„Бисквитки“ представляват кратки текстови файлове, които ние изпращаме към устройството, от което Вие достъпвате нашия сайт – настолен компютър, мобилен телефон, таблет – при Вашето посещение в онлайн магазина ни. При всяко последващо посещение тези „бисквитки“ изпращат информация от Вашия браузер към нашия сървър. „Бисквитките“ не представляват заплаха за сигурността на Вашите устройства.

 

За какво се използват „бисквитките“?

 

„Бисквитките“ ни дават повече информация за Вашите вкусове и желания и по този начин ни помагат да Ви предоставяме релевантни с Вашите търсения и нужди услуги и продукти, и така гарантират по-добро изживяване за потребителите. „Бисквитките“ значително улесняват и Вашето навигиране в сайта, а ние имаме възможност да Ви поднесем информация, адаптирана и съобразена с Вашите предпочитания. „Бисквитките“ също така ни дават информация и за Вашето поведение в онлайн магазина ни.

Използвайки нашия сайт, Вие декларирате, че сте запознати и съгласни да изпращаме „бисквитки“ към Вашите устройства, от които достъпвате онлайн магазина ни.

 

Какви бисквитки използваме на нашия сайт?

 

На сайта japanstore.bg ние използваме следните видове „бисквитки“:

• задължителни – тези „бисквитки“ са необходими за правилното функциониране на сайта, както и за това ние да разпознаваме самоличността на потребителите, които влизат в профилите си в сайта, като по този начин гарантираме Вашата сигурност и ексклузивното Ви право на достъп до личните Ви потребителски акаунти

• „бисквитки“ за ефективност – чрез тях ние запомняме подадената от Вас информация и по този начин улесняваме използването на сайта ни, като Ви осигуряваме достъп до всички услуги, без да е необходимо всеки път да въвеждате отново информацията си

• „бисквитки“ с аналитични цели – чрез използването на аналитични „бисквитки“ ние разбираме повече за посещаемостта на нашия сайт и доколко той е удобен за нашите клиенти. Това ни помага да внасяме подобрения, когато е необходимо, и по този начин да подобряваме крайното клиентско преживяване на сайта ни. За целта използваме Google Analytics. Информацията от тези „бисквитки“ е анонимизирана и не съдържа Ваши лични данни.

• „бисквитки“ с рекламна цел – за да можем винаги да Ви предлагаме най-подходящите за Вас продукти и услуги, ние може да използваме „бисквитки“ от трети страни, които ни дават информация за Вашите потребителски профили – какво харесвате, кои продукти предпочитате, какво сте добавили в кошницата и др. Тези бисквитки също не използват Вашите лични данни, а по-скоро осигуряват правилното таргетиране на рекламите и поднасянето им до Вас по възможно най-релевантен начин. Използваме външни платформи за реклама като Facebook ads и Google AdWords.

 

Блокиране на „бисквитките“

 

Вие можете сами да прецените дали да приемете или да отхвърлите „бисквитките“, използвани на нашия сайт. Имайте предвид, че ако блокирате някои от „бисквитките“, това може да окаже влияние върху правилното функциониране на сайта ни и да доведе до невъзможност да бъде използван. Настройките за „бисквитките“ може да регулирате от Вашия браузер.

Shopping Cart
Scroll to Top